Kotisivu                     

 Ajankohtaista Yhteystiedot Vesilaitos Taksa Jätevesi Liittyminen Linkit

 

 

 


Päivitetty 04.04.2017


Pohjaveden pinnankorkeus

Pohjaveden pinnankorkeus on jotakuinkin keskimääräisellä tasolla. Oheisessa kuvassa on Keltalan vedenottamolla havaittuja kuukausittaisia pohjaveden pinnankorkeuksia vv. 1982 - 2016. Vuonna 2017 havaitut arvot on esitetty kaaviossa tummansinisellä.


Talveen varautuminen

Paavolan Vesi Oy kehottaa asiakkaitaan huolehtimaan kiinteistön vesijohtojen sekä vesimittarin sulana pysymisestä talven aikana. Mikäli kiinteistö jää pitkäksi aikaa käyttämättömäksi, kannattaa vesimittarin yhteydessä oleva sulkuventtiili sulkea. Jäätyessään vesimittarin painelasi tai vesijohtoputki voi haljeta ja aiheuttaa kiinteistölle mittavia kosteusvahinkoja. Jäätymisestä aiheutuneet putkistokorjaukset, mittarinvaihto- sekä sulatustyökustannukset voivat nousta useisiin satoihin euroihin.

Jäätymisestä voidaan estää huolehtimalla vesimittari- ja vesijohtolaitetilan riittävästä lämmityksestä sekä sulkemalla tai suuntaamalla tuuletusaukot siten, että kylmä ilmavirtaus ei jäähdytä vesijohtolaitteita. Myös kyseisten tilojen ikkunoiden ja ovien tiivistys tulisi tarkastaa. Mikäli vesimittari sijaitsee pannuhuoneessa, tulisi öljylämmityskattiloiden korvausilma-aukot sijoittaa riittävän etäälle vesijohtolaitteista. Mikäli vesimittari ei sijaitse kiinteistön lämpimissä tiloissa, tulisi tilaan asentaa minimissään pakkasvahtitoiminnolla varustettu sähköpatteri. On huomioitavaa, että vesijohtolaitteiden jäätymistä voi esiintyä myös uusissa omakotitaloissa.

Kovilla pakkasilla voidaan vesijohdon jäätymistä estää pienellä veden juoksuttamisella kiinteistön hanasta. Juoksuttamisesta aiheutuva kustannus on pieni verrattuna jäätyneen vesijohdon sulatuksesta aiheutuvaan kustannukseen. On huomattava, että juoksutusta on jatkettava vielä pari päivää sen jälkeen, kun pakkaset ovat jo hellittäneet, sillä johtojen jäätymisiä esiintyy vielä sään lauhduttuakin


Vesimittareiden vaihtaminen

Paavolan Vesi Oy tekee vesimittarien vaihtotyötä alueittain ja mittarit vaihdetaan vaihtolistan mukaisessa järjestyksessä. Vesimittarien vaihdolla varmistetaan mittauksen oikeellisuus.

Mikäli kiinteistön omistajaa ei tavoiteta, asentaja jättää asiakkaan postilaatikkoon lapun uuden vaihtoajan sopimista varten. Asiakas huolehtii siitä, että laitos voi esteettä suorittaa mittarin vaihtamiseen tai lukemiseen yms. liittyvät toimenpiteet.

Mittarin vaihtotyö kestää noin puoli tuntia. Vesimittarin huoltovaihto sisältyy talousveden perusmaksuun ja on siten kuluttajalle maksuton.  Sen sijaan vesimittarin molemmin puolin olevat sulkuventtiilit kuuluvat kiinteistön omaan huoltovastuuseen. Mikäli kyseiset osat joudutaan uusimaan mittarinvaihdon yhteydessä, veloitetaan uusituista mittariventtiileistä kiinteistön omistajalta tarvike- ja asennuskustannukset voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.

Jäätyneen vesimittarin vaihdon tai muuten asiakkaan huolimattomuudesta vaurioituneen vesimittarin vaihdon maksaa aina kiinteistön omistaja.

Lisätietoja Seppo Rantoharju, puhelin 044 0924 010 tai Timo Haapala, puhelin 044 038 3991.


Hankkeet

Vuoden 2017 aikana investoidaan lisäkaivojen rakentamiseen Keltalan ja Taarinkankaan vedenottamoille. Hajauttamalla vedenhankintaa laajemmalle alueelle pyritään varmistamaan raakaveden hyvä laatu myös tulevaisuudessa.

Verkostojen ikääntyessä on kiinnitettävä enenevässä määrin huomiota myös vanhan vesi- ja jätevesiverkoston saneeraukseen.


 

Talousveden laatu
Talousveden keskimääräinen laatu eri kulutusalueilla on seuraava:

 

Muuttuja

Tavoite arvo

Ruukki

 

Paavola

Revonlahti

Siikajoen kylä

 

Siikajoki
Karinkanta

Koliformiset bakteerit

< 1

< 1

< 1

< 1

< 1

< 1

E. coli

< 1

< 1

< 1

< 1

< 1

<1

pH

6,5-9,5

7,1

7,7

7,1

7,5

8,2

Väri

 

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

 Normaali

Haju

 

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

 Normaali

Rauta [µg/l]

< 200

57

10

<10

<10

<10

Mangaani [µg/l]

< 50

<1

<1

<1

<1

<1