Talousveden laatu

Vesinäytetulokset

Läntinen jakelualue: ( Revonlahti, Siikajoenkylä, Tauvo, Merikylä, Karinkanta)

Itäinen jakelualue: (Tuomioja, Ruukinkylä, Paavola, Saarikoski, Luohua)

Kantatie 86: ( Luohuan ylipää)

Veden kovuus

Paavolan Vesi Oy:n jakaman veden kovuusarvo on noin 0,2 - 0,6 mmol/l (noin 1 - 2 °dH) eli vesi on pehmeää.

Pesuaineiden annostus

Pesuainepakkausten kyljessä on usein mainittu annostelumäärä erilaisille veden kovuusarvoille. Koska yhtiömme vesi on suhteellisen pehmeää, hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi riittävät jo pienetkin annostelumäärät.

Pesuaineen oikealla annostuksella säästetään myös luontoa, sillä osa hyödyntämättömästä pesuaineesta joutuu jäteveden mukana vesistöön.

Myöskään erillisiä pehmennysaineita ei tarvita astianpesu- eikä pyykkikoneissa.