Talousveden laatu

Vesinäytetulokset

Läntinen jakelualue: ( Revonlahti, Siikajoenkylä, Tauvo, Merikylä, Karinkanta)

Itäinen jakelualue: (Tuomioja, Ruukinkylä, Paavola, Saarikoski, Luohua)

Kantatie 86: ( Luohuan ylipää)

Veden laatua seurataan talousvesiasetuksen (1352/2015) mukaisen ja terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Terveydensuojeluviranomaisena Siikajoella toimii Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuolto. Valvontatutkimusohjelman mukainen seuranta kattaa kaikki vedenjakelualueiden vedenottamot, vedenkäsittelylaitokset sekä verkostot. Lisäksi Paavolan Vesi tekee omavalvontana veden laadun tarkkailua kaikilla omilla vedenottamoillaan sekä vesijohtoverkostossa.

Siikajoella talousveden laatua uhkaavien riskien arviointi on tehty maailman terveysjärjestö WHO:n ns. Water Safety Plan (WSP) –periaatteen mukaisesti niin, että kaikkien vedenjakelu-alueiden vedentuotantoketjun vaiheet aina vedenhankintalähteeltä kuluttajan hanaan saakka on käyty yksityiskohtaisesti läpi. Työssä on tunnistettu ja arvioitu talousveden laatua uhkaavat vaaratekijät sekä määritelty miten niitä hallitaan, jotta talousveden turvallisuus voidaan taata.

Riskien arviointi perustuu terveydensuojelulakiin ja se on toteutettu yhteistyössä viranomaisten kanssa. Riskienhallinta on vesilaitoksen jokapäiväistä toimintaa. Mikäli havaitaan riskitekijöitä, pyritään niiden vaikutus eliminoimaan mahdollisimman nopeasti, tarvittaessa yhteistyössä myös viranomaisten kanssa. Paavolan Vesi Oy pyrkii aktiivisesti selvittämään mahdollisia riskitekijöitä ja myös toteuttamaan tarvittavia kunnostustoimenpiteitä riskien eliminoimiseksi. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt suoritetun riskinarvioinnin vuoden 2021 lopussa.

Veden kovuus

Paavolan Vesi Oy:n jakaman veden kovuusarvo on noin 0,2 - 0,6 mmol/l (noin 1 - 2 °dH) eli vesi on pehmeää.

Pesuaineiden annostus

Pesuainepakkausten kyljessä on usein mainittu annostelumäärä erilaisille veden kovuusarvoille. Koska yhtiömme vesi on suhteellisen pehmeää, hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi riittävät jo pienetkin annostelumäärät.

Pesuaineen oikealla annostuksella säästetään myös luontoa, sillä osa hyödyntämättömästä pesuaineesta joutuu jäteveden mukana vesistöön.

Myöskään erillisiä pehmennysaineita ei tarvita astianpesu- eikä pyykkikoneissa.