Veden laskutus

Laskutus suoritetaan neljä kertaa vuodessa: kolme laskutuskertaa perustuu aikaisemman kulutuksen perusteella laskettuun arvioon ja yksi laskutuskerta perustuu joko asiakkaan tai laitoksen suorittamaan vesimittarin lukemiseen.

Jotta arviolaskutus vastaisi todellista kulutusta, pyydämme asiakkaitamme ilmoittamaan laitokselle vedenkulutuksessa tapahtuvat suuremmat muutokset, esimerkiksi huomattava muutos karjan määrässä. Arviolaskutuksen oikeellisuutta voi myös seurata vertaamalla arviolaskun vesimittarin lukemaa todelliseen vesimittarin lukemaan.

Hinnat 1.1.2024 alkaen 

KÄYTTÖMAKSU

 
Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä.
 
alv 0 %
alv 24 %
Veden käyttömaksu
1,33 €/m3
1,65 €/m3
Jäteveden käyttömaksu
1,96 €/m3
2,43 €/m3
 
PERUSMAKSU
 
alv 0 %
alv 24 %
Veden perusmaksu vuodessa
7,90 €/kk/tariffiyksikkö
9,80 €/kk/tariffiyksikkö
Jäteveden perusmaksu vuodessa
8,35 €/kk /tariffiyksikkö
10,35 €/kk/tariffiyksikkö

 

Perusmaksun perintä alkaa sen jälkeen, kun ensikerran johdetaan vettä liittyjän verkostoon. Perusmaksu peritään myös kiinteistön venttiilin ollessa suljettu, ellei liittymissopimusta ole purettu.

Tariffiyksiköiden määrä määräytyy liittymismaksuperusteiden mukaisesti. Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistöä koskevista vesihuollon maksuista, vaikka kiinteistö olisikin vuokralla.

 

LIITTYMISMAKSU

Liittymismaksun minimimäärä on 1,0 tariffiyksikköä. Mikäli tariffioinnin perusteena olevan kiinteistön olosuhteet muuttuvat siten, että muutoksella on vaikutusta liittymis- ja perusmaksun määrään, tulee liittyjän ilmoittaa muutoksesta välittömästi laitokselle.

Laitoksella on oikeus periä mahdolliset lisämaksut takautuvasti siitä päivästä lukien, kun edellä mainitunlainen muutos on tapahtunut liittyjän kiinteistössä.

Vesijohdon liittymismaksu sisältää tonttisulkuventtiilin sekä vesimittarin, mutta tonttisulkuventtiilin ja vesimittarin asennus asennustarvikkeineen laskutetaan liittyjältä. Viemärin liittymismaksu sisältää liitostarvikkeet viemärin tarkastuskaivoon, mutta viemärin liitostyö laskutetaan asiakkaalta. Paineviemärin liittämisessä tarvittava sulkuventtiili asennustarvikkeineen ei sisälly liittymismaksuun.

1. Yksityisomistuksessa olevat kiinteistöt

Asuinrakennus, yksi asunto1,0 tariffiyksikköä
Asuinrakennus, seuraavat asunnot silloin kun kulutus mitataan saman vesimittarin kautta0,5 tariffiyksikköä

Koulu, sivistys- tai leirikeskus

  • Kustakin asunnosta
  • Kustakin luokkahuoneesta

1,0 tariffiyksikköä
1,0 tariffiyksikköä
Sairaalan- tai hoitolaitoksen kustakin hoitopaikasta0,5 tariffiyksikköä

 2. Liike- ja teollisuustilat

 Rakennuskustannusten kattamiseksi perittävät liittymismaksut määräytyvät seuraavasti:

Liike-, toimisto-, ja ravitsemushuoneiston kustakin täydestä 20 m2 kerrosalasta (SFS 5139)0,15 tariffiyksikköä
Verstaan, korjaamohallin ja pienen teollisuusrakennuksen kustakin täydestä 10 m2 kerrosalasta0,05 tariffiyksikköä

Muu teollisuustila ja maatalousrakennus, kustakin täydestä 10  m2:n kerrosalasta:

  • Kerrosala 100 m2:iin saakka
  • Kerrosala joka ylittää 100 m2 ja alittaa 200 m2
  • Kerrosala joka ylittää 200 m2 ja alittaa 500 m2
  • Kerrosala joka ylittää 500 m2

0,05 tariffiyksikköä
0,04 tariffiyksikköä
0,03 tariffiyksikköä
0,02 tariffiyksikköä
Muiden kuten paljon vettä käyttävien ja/tai poikkeuksellista jätevettä käyttävien liittyjien liittymismaksun peruste voidaan määritellä tapauskohtaisesti kun laitokselle on toimitettu tarpeelliset selvitykset tarvittavasta vesimäärästä sekä jäteveden laadusta. 

Liike- ja teollisuustilojen liittymismaksu on siirtokelpoinen mutta ei palautuskelpoinen. Liike- ja teollisuustilojen liittymismaksuun  lisätään arvonlisävero.

Rakennuskustannusten kattamiseksi perittävät liittymismaksut määräytyvät seuraavasti:

3. Tariffiyksikön (ty) yksikköhinta 

Liittyminen vesijohtoon1 500,00 €/ty
Liittyminen vesijohtoon ja viemäriin3 900,00 €/ty
Liittyminen viemäriin, jos kiinteistö on jo liittynyt vesijohtoon2 400,00 €/ty
Liittyminen viemäriin, mikäli kiinteistö ei ole liittynyt  vesijohtoon3 900,00 €/ty

Liittymismaksu on suoritettava yhtenä eränä, ja sen on oltava maksettuna, ennen kuin liittymä voidaan rakentaa. Liittyjän on hankittava tonttijohdon rakentamisessa tarvittavat luvat ja liittyjä vastaa itse siitä, että tarpeelliset luvat ovat liittymän rakentamisen alkaessa olemassa.

Taksat/maksut kokonaisuudessaan pdf-muodossa olevassa tiedostossa 1.1.2024 alkaen

YLEISET TOIMITUSEHDOT

Yleisten toimitusehtojen valmistelussa ovat olleet mukana Kuntaliitto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Vesilaitosyhdistys.

Voit ladata tästä uudet yleiset toimitusehdot pdf-tiedostona