Veden laskutus

Laskutus suoritetaan neljä kertaa vuodessa: kolme laskutuskertaa perustuu aikaisemman kulutuksen perusteella laskettuun arvioon ja yksi laskutuskerta perustuu joko asiakkaan tai laitoksen suorittamaan vesimittarin lukemiseen.

Jotta arviolaskutus vastaisi todellista kulutusta, pyydämme asiakkaitamme ilmoittamaan laitokselle vedenkulutuksessa tapahtuvat suuremmat muutokset, esimerkiksi huomattava muutos karjan määrässä. Arviolaskutuksen oikeellisuutta voi myös seurata vertaamalla arviolaskun vesimittarin lukemaa todelliseen vesimittarin lukemaan.

Hinnat 1.1.2022 alkaen

KÄYTTÖMAKSU

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä.

 

alv 0 %

alv 24 %

Veden käyttömaksu

1,15 €/m3

1,43 €/m3

Jäteveden käyttömaksu

1,70 €/m3

2,11 €/m3

PERUSMAKSU

 

alv 0 %

alv 24 %

Veden perusmaksu vuodessa

7,46 €/kk/tariffiyksikkö

9,25 €/kk/tariffiyksikkö

Jäteveden perusmaksu vuodessa

7,86 €/kk /tariffiyksikkö

9,75 €/kk/tariffiyksikkö

 

Hinnat 1.1.2023 alkaen


KÄYTTÖMAKSU
Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä.
 
alv 0 %
alv 24 %

Veden käyttömaksu

1,25 €/m3

1,55 €/m3

Jäteveden käyttömaksu

1,85 €/m3

2,29 €/m3

PERUSMAKSU
 
alv 0 %
alv 24 %
Veden perusmaksu vuodessa
7,76 €/kk/tariffiyksikkö
9,62 €/kk/tariffiyksikkö
Jäteveden perusmaksu vuodessa
8,18 €/kk /tariffiyksikkö
10,14 €/kk/tariffiyksikkö

 

Perusmaksun perintä alkaa sen jälkeen, kun ensikerran johdetaan vettä liittyjän verkostoon. Perusmaksu peritään myös kiinteistön venttiilin ollessa suljettu, ellei liittymissopimusta ole purettu.

Tariffiyksiköiden määrä määräytyy liittymismaksuperusteiden mukaisesti. Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistöä koskevista vesihuollon maksuista, vaikka kiinteistö olisikin vuokralla.

LIITTYMISMAKSU

Liittymismaksun minimimäärä on 1,0 tariffiyksikköä. Mikäli tariffioinnin perusteena olevan kiinteistön olosuhteet muuttuvat siten, että muutoksella on vaikutusta liittymis- ja perusmaksun määrään, tulee liittyjän ilmoittaa muutoksesta välittömästi laitokselle.

Laitoksella on oikeus periä mahdolliset lisämaksut takautuvasti siitä päivästä lukien, kun edellä mainitunlainen muutos on tapahtunut liittyjän kiinteistössä.

Vesijohdon liittymismaksu sisältää tonttisulkuventtiilin sekä vesimittarin, mutta tonttisulkuventtiilin ja vesimittarin asennus asennustarvikkeineen laskutetaan liittyjältä. Viemärin liittymismaksu sisältää liitostarvikkeet viemärin tarkastuskaivoon, mutta viemärin liitostyö laskutetaan asiakkaalta. Paineviemärin liittämisessä tarvittava sulkuventtiili asennustarvikkeineen ei sisälly liittymismaksuun.

1. Yksityisomistuksessa olevat kiinteistöt

Asuinrakennus, yksi asunto

1,0 tariffiyksikköä

Asuinrakennus, seuraavat asunnot silloin kun kulutus mitataan saman vesimittarin kautta

0,5 tariffiyksikköä

Koulu, sivistys- tai leirikeskus

  • Kustakin asunnosta
  • Kustakin luokkahuoneesta

 
1,0 tariffiyksikköä
1,0 tariffiyksikköä

Sairaalan- tai hoitolaitoksen kustakin hoitopaikasta

0,5 tariffiyksikköä

 2. Liike- ja teollisuustilat

 Rakennuskustannusten kattamiseksi perittävät liittymismaksut määräytyvät seuraavasti:

Liike-, toimisto-, ja ravitsemushuoneiston kustakin täydestä 20 m2 kerrosalasta (SFS 5139)

0,15 tariffiyksikköä

Verstaan, korjaamohallin ja pienen teollisuusrakennuksen kustakin täydestä 10 m2 kerrosalasta

0,05 tariffiyksikköä

Muu teollisuustila ja maatalousrakennus, kustakin täydestä 10  m2:n kerrosalasta:
  • Kerrosala 100 m2:iin saakka
  • Kerrosala joka ylittää 100 m2 ja alittaa 200 m2
  • Kerrosala joka ylittää 200 m2 ja alittaa 500 m2
  • Kerrosala joka ylittää 500 m2

0,05 tariffiyksikköä
0,04 tariffiyksikköä
0,03 tariffiyksikköä
0,02 tariffiyksikköä
Muiden kuten paljon vettä käyttävien ja/tai poikkeuksellista jätevettä käyttävien liittyjien liittymismaksun peruste voidaan määritellä tapauskohtaisesti kun laitokselle on toimitettu tarpeelliset selvitykset tarvittavasta vesimäärästä sekä jäteveden laadusta.

 

Liike- ja teollisuustilojen liittymismaksu on siirtokelpoinen mutta ei palautuskelpoinen. Liike- ja teollisuustilojen liittymismaksuun  lisätään arvonlisävero.

Rakennuskustannusten kattamiseksi perittävät liittymismaksut määräytyvät seuraavasti:

3. Tariffiyksikön (ty) yksikköhinta 

Liittyminen vesijohtoon

1 500,00 €/ty

Liittyminen vesijohtoon ja viemäriin

3 900,00 €/ty

Liittyminen viemäriin, jos kiinteistö on jo liittynyt vesijohtoon

2 400,00 €/ty

Liittyminen viemäriin, mikäli kiinteistö ei ole liittynyt  vesijohtoon

3 900,00 €/ty

Liittymismaksu on suoritettava yhtenä eränä, ja sen on oltava maksettuna, ennen kuin liittymä voidaan rakentaa. Liittyjän on hankittava tonttijohdon rakentamisessa tarvittavat luvat ja liittyjä vastaa itse siitä, että tarpeelliset luvat ovat liittymän rakentamisen alkaessa olemassa.

Taksat/maksut kokonaisuudessaan pdf-muodossa olevassa tiedostossa 1.1.2022 alkaen.

Taksat/maksut kokonaisuudessaan pdf-muodossa olevassa tiedostossa 1.1.2023 alkaen.

YLEISET TOIMITUSEHDOT

Yleisten toimitusehtojen valmistelussa ovat olleet mukana Kuntaliitto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Vesilaitosyhdistys.

Voit ladata tästä uudet yleiset toimitusehdot pdf-muodossa olevassa tiedostossa.