Veden mittaus

Vesi- ja jätevesilaskutus perustuu kiinteistökohtaisella vesimittarilla mitattuun veden kulutukseen. Kiinteistönomistajat ilmoittavat vesimittarilukeman vuosittain vesilaitokselle, laitos lukee mittarit keskimäärin joka neljäs vuosi.

Vesimittarit ovat laitoksen omaisuutta. Varmistaakseen, että mittarit toimivat oikein, laitos vaihtaa kustannuksellaan vesimittarit noin 8 - 10 vuoden välein. Mikäli huomaat toimintahäiriöitä vesimittarissa, pyydämme ottamaan välittömästi yhteyttä vesilaitokseen.

Vesijohtovuodot kiinteistössä

Vesi- ja jätevesilaskun suuruus saattaa joskus yllättää. Tällöin on syytä ensin selvittää kiinteistön omien vesilaitteiden toimivuutta. Yksi tippumalla vuotava vesihana voi lisätä vedenkulutusta jopa 30 m3 eli 30 000 litraa vuodessa ja aiheuttaa kiinteistölle noin 27 € (puhdasvesi) + 39 € (jätevesi) euron lisän vuotuiseen vesilaskuun. Jos vuotavia hanoja on useita, lisäkustannusten määrä saattaa kasvaa satoihin euroihin. Vesivuodot ovat usein korjattavissa pienin kustannuksin esimerkiksi vaihtamalla hanojen tai WC:n huuhtelusäiliön tiivisteet.

WC-istuimen jatkuvasta vuodosta saattaa aiheutua noin 3.000 m3 vuotovesimäärä vuodessa, jonka kustannus on 2.700 € (puhdasvesi) + 3.900 € (jätevesi). 

Vesi- ja jätevesimaksujen lisäksi vesivuodoista tulee kustannuksia rakenteille aiheutuneiden vaurioiden korjauksista sekä mahdollisista homevaurioista. Nämä kustannukset nousevat helposti tuhansiin euroihin. Lämpimän veden vuotaminen voi moninkertaistaa kustannukset. Lämmin vesi maksaa kaksi kertaa niin paljon kuin kylmä vesi johtuen lämmitykseen kuluvasta energiasta.

Kiinteistön vedenkulutusta voi jokainen kiinteistönhaltija tarkkailla itse kirjaamalla vesimittarin lukemat ajoittain muistiin sekä laskemalla näistä lukemista oman kiinteistönsä normaalin vuorokausikulutuksen pitkän aikavälin keskiarvona. Vesimittarin tulisi pysähtyä kokonaan silloin, kun vettä ei käytetä. Jos mittari ei pysähdy tai esimerkiksi kuukauden kulutus poikkeaa huomattavasti keskiarvomäärästä, on syytä epäillä vesijohtovuotoa.