Jäteveden puhdistus

Jätevedenpuhdistamorakennus.

Paavolan, Ruukin ja Revonlahden taajamien jätevedet käsitellään Ruukin jätevedenpuhdistamolla, Siikajoen taajamassa on oma puhdistamo.

Molemmissa puhdistamoissa jätevesi käsitellään biologis-kemiallisesti, jolloin jätevedestä poistetaan kiinteät ja happea kuluttavat aineet sekä rehevöitymistä aiheuttava fosfori noin 95...99 %:sesti. Puhdistettu jätevesi johdetaan Siikajokeen.

Ruukin jätevedenpuhdistamolla puhdistettu jätevesi varastoidaan varastoaltaassa, josta se johdetaan Siikajokeen vain kevät- ja syystulvan aikana. Keskikesällä, jolloin vedet ovat lämpimillään ja perustuotanto voimakasta, ei Ruukin jätevedenpuhdistamolta lasketa lainkaan jätevettä Siikajokeen eikä puhdistamolta näin ollen tuolloin pääse lainkaan lehvistölle käyttökelpoisia ravinteita.

Ruukin ja Siikajoen jäteveden puhdistamoiden puhdistusteho vuonna 2018 oli keskimäärin seuraava

RUUKIN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

 

Puhdistus- vaatimus

Tulos 2018 vuosikeskiarvona

BOD7/ATU käsittelyteho [%]

> 90

96 % 

BOD7/ATU lähtevä jätevesi [mg/l]

< 20

 7,5 mg/l

Fosfori käsittelyteho [%]

> 90

 94 %

Fosfori lähtevä jätevesi [mg/l]

< 0,8

 0,4 mg/l

 

 

 

SIIKAJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

 

Puhdistus- vaatimus

Tulos 2018 vuosikeskiarvona

BOD7/ATU käsittelyteho [%]

> 80

97 % 

BOD7/ATU lähtevä jätevesi [mg/l]

< 20

 5,6 mg/l

Fosfori käsittelyteho [%]

> 80

 95 %

Fosfori lähtevä jätevesi [mg/l]

< 1,0

 0,5 mg/l

Ruukin jätevedenpuhdistamon puhdistetun jäteveden kuormitus Siikajokeen vastaa noin 60 asukkaan puhdistamattomia jätevesiä ja Siikajoen puhdistamon kuormitus noin 7 asukkaan puhdistamattomia jätevesiä.

Ruukin puhdistamon fosforikuormitus (0,17 kg/d) on noin 0,1 % ja Siikajoen puhdistamon fosforikuormitus (0,02 kg/d) noin 0,001 % Siikajoen kokonaisfosforin ainevirtaamasta (230 kg/vuorokausi).

Siikajoen ravinnekuormitus fosforin osalta eri kuormittajien kesken jakautuu keskimäärin seuraavasti:

Kaavio siikajoen ravinnekuormituksesta.

Edellä esitetty noin 3%:n suuruinen pistekuormitus jakautuu eri pistemäisten kuormittajien kesken seuraavasti:

Kaavio 3 %:n suuruisen pistekuormituksen jakautumisesta siikajoessa.

Viemärin oikea käyttö

Viemäriverkoston ja puhdistamoiden toiminnan turvaamiseksi, tulee huomata, ettei viemäriä ole tarkoitettu
kiinteiden jätteiden roskakoriksi. Seuraavassa esimerkkejä siitä, mitä ei ole tarkoitettu viemäriin
laitettavaksi:

ÄLÄ LAITA NÄITÄ VIEMÄRIIN!  

 • TERVEYSSITEET
 • TAMPONIT
 • PIKKUHOUSUNSUOJAT
 • PUMPULIPUIKOT
 • VAIPAT
 • TULITIKUT
 • TUPAKANTUMPIT
 • KONDOMIT
 • MEIKKILAPUT
 • KASVOPYYHKEET
 • PAPERIPYYHKEET
 • TALOUSPAPERI
 • PARTAKONEEN TERÄT
 • PULLONKORKIT
 • KAHVINPOROT
 • RUOANTÄHTEET
 • LUUT
 • RASVA
 • PURUKUMIT
 • KARKKIPAPERIT
 • LASISIRUT
 • MUOVIPAKKAUKSET
 • MUOVI MUUTENKIN
 • VAATTEET
 • LELUT
 • TEKOHAMPAAT

  TEE HYVÄ PÄÄTÖS: LAITA PÖNTTÖÖN VAIN SITÄ ITSEÄÄN!

Kiinteät jätteet voivat aiheuttaa viemäritukoksia itse kiinteistössä ja myös yleisessä viemärissä. Ikäviltä putkitöiltä voi välttyä helposti laittamalla roskakorin kylpyhuoneeseen ja vessaan.

Myöskään ongelmajätteitä ei saa laittaa viemäriin (öljy, rasvat, maalit, lääkkeet, liuottimet yms.), sillä ne aiheuttavat häiriöitä jätevedenpuhdistuksen biologisessa prosessissa. Mahdolliset ongelmajätteet voi viedä kunnan ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Paavolan Vesi Oy osallistuu osaltaan ilmastotalkoisiin käyttämällä Ruukin jätevedenpuhdistamolla aurinkosähköä, jonka seurauksena saavutetaan vuosittain noin 9 tonnin vähennys CO2 päästössä.

Kuva rakennuksesta ja sen katolla olevista aurinkokennoista.