Vesijohtovuodot

Jos epäilet vesijohtovuotoa joko tonttivesijohdossasi tai yhtiön runkovesijohdossa, pyydämme ilmoittamaan asiasta vesiyhtiölle. Yhtiön runkovesijohdossa olevan vuodon ensimmäisenä yhtiölle ilmoittaneelle henkilölle maksamme 100 € palkkion.

Vedenhankinta

Vartinvaaran vedenkäsittelylaitos
Vartinvaaran vedenkäsittelylaitos

Kaikki Paavolan Vesi Oy:n jakama vesi on pohjavettä. Pohjavesi on laadultaan parempaa ja maultaan raikkaampaa kuin pintavesi ja sen laatu säilyy tasaisena vuodenajoista riippumatta. Pohjaveden yleisimmät laatuongelmat ovat liiallinen rauta- ja mangaanipitoisuus sekä happamuus, joka voi aiheuttaa metallisten jakelulaitteiden syöpymistä.

Pohjaveden laatu säilyy vain, mikäli pohjaveden päällä oleva suojaava maakerros säilyy riittävänä. Mikäli havaitset pohjavesialueilla sellaista toimintaa, joka saattaa vaarantaa pohjaveden laatua, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä oman kuntasi ympäristönsuojeluviranomaisiin tai paikalliselle vesilaitokselle.

Ohjeita kodinkoneiden huoltoon

ASTIANPESUKONE

Veden pehmennyssuolaa ei normaalisti tarvitse käyttää. Noudata kuitenkin laitevalmistajan ohjeita.

Jos koneeseen kertyy kalkkia, pese ohjelma läpi käyttäen pesuaineen tilalla sitruunahappoa.

PYYKINPESUKONE

Ota huomioon veden kovuus annostellessasi pyykinpesuainetta. Katso ohjeet pesuainepaketin kyljestä.

KAHVIN- JA VEDENKEITIN

Käsittele kahvin- ja vedenkeitin ajoittain keittämällä talousetikka- (annostus 1/4  talousetikkaa ja 3/4  vettä) tai sitruunahappoliuosta (noin ruokalusikallinen litraan vettä) laitteen läpi, jonka jälkeen 2 – 3 kertaa vettä ennen kuin otat laitteen uudelleen käyttöön.

Mahdolliset häiriöt veden laadussa

Pohjavedessä olevat pienetkin rauta- ja mangaanimäärät saostuvat aikaa myöten jakeluverkostoon, josta ne saattavat erilaisten häiriötilanteiden yhteydessä joutua myös kuluttajille. Häiriöt ilmenevät veden ruskeana värinä, jolloin esimerkiksi pestävät vaatteet saattavat värjäytyä, vesi ei tämän johdosta kuitenkaan ole sinällään terveydelle vaarallista.

Pahoittelemme kuluttajillemme mahdollisista veden laatuhäiriöistä aiheutuvaa haittaa, ja pyrimme kaikissa tilanteissa toimimaan siten, että häiriöt olisivat mahdollisimman vähäisiä ja lyhytaikaisia. Vesilaitostoiminnan luonteen johdosta häiriöiltä ei kuitenkaan voida aina välttyä.

Pyydämmekin asiakkaitamme huomioimaan esimerkiksi sähkökatkoksista, vesijohtoverkoston korjauksista yms. aiheutuvat veden toimitushäiriöt, joiden jälkeen joskus jopa vasta vuorokauden tai kahden viiveellä voi esiintyä häiriöitä veden laadussa. Mikäli veden epäpuhtauksia ilmenee, pyydämme Teitä juoksuttamaan vettä, kunnes mahdolliset epäpuhtaudet ovat hävinneet.

Kun käynnistätte vettä käyttäviä kotitalouskoneita häiriötilanteiden jälkeen, pyydämme Teitä varmistamaan, että vesijohtovesi on puhdasta (HUOM myös lämmin vesi) ja että vedenpaine on riittävä. Häiriöiden ilmetessä pyydämme asiakkaitamme ottamaan meihin yhteyttä, jotta voimme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ryhtyä tarpeellisiin toimiin häiriöiden poistamiseksi.

Metsä.