Kuvassa pohjavedet graafina

Keltalan pohjaveden pinnankorkeus on ajankohtaan nähden pitkäaikaisen mittaushistorian keskiarvossa  .Vartin pohjavedet on hieman keskiarvon yläpuolella. Oheisissa kuvassa on Keltalan ja Vartinvaaran pohjavesialueilla havaittuja kuukausittaisia pohjaveden pinnankorkeuksia vv. 1982 - 2020. Vuonna 2021 havaitut arvot on esitetty kaaviossa tummansinisellä.

 

Keltalan pinnanmittausgraafi

Vartin pinnanmittausgraafi