Kuvassa pohjavedet graafina

Keltalan pohjaveden pinnankorkeus on ajankohtaan nähden pitkäaikaisen mittaushistorian maksimiarvossa .Vartin pohjavedet on hieman keskiarvon alapuolella. Oheisissa kuvassa on Keltalan ja Vartinvaaran pohjavesialueilla havaittuja kuukausittaisia pohjaveden pinnankorkeuksia vv. 1982 - 2020. Vuonna 2021 havaitut arvot on esitetty kaaviossa tummansinisellä.

 

 

Keltala

Vartti