Kuvassa pohjavedet graafina

Keltalan pohjaveden pinnankorkeus on keskiarvon yläpuolella.  .Vartin pohjavedet on hieman myös keskiarvon yläpuolella. Oheisissa kuvassa on Keltalan ja Vartinvaaran pohjavesialueilla havaittuja kuukausittaisia pohjaveden pinnankorkeuksia vv. 1982 - 2020. Vuonna 2021 havaitut arvot on esitetty kaaviossa tummansinisellä.

 

 

Keltalan pinnanmittausgraafi

 

 

Vartin pinnanmittausgraafi