Kuvassa pohjavedet graafina

Keltalan pohjaveden pinta on hieman pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Vartin pohjavedet on lähellä pitkän ajan keskiarvoa.  Oheisissa kuvissa on Keltalan ja Vartinvaaran pohjavesialueilla havaittuja kuukausittaisia pohjaveden pinnankorkeuksia vv. 1982 - 2021. Vuonna 2023 mitatut arvot on esitetty kaaviossa tummansinisellä.