Kuvassa pohjavedet graafina

Keltalan pohjaveden pinta on lähellä pitkän ajan keskiarvoa. Vartin pohjavedet on alle pitkän ajan keskiarvon.  Oheisissa kuvissa on Keltalan ja Vartinvaaran pohjavesialueilla havaittuja kuukausittaisia pohjaveden pinnankorkeuksia vv. 1982 - 2021. Vuonna 2022 havaitut arvot on esitetty kaaviossa tummansinisellä.

Keltala
Keltala
Vartti
Vartti