Kuvassa pohjavedet graafina

Keltalanharjun  pohjaveden pinnat on lähellä pitkän ajan keskiarvoa. Vartinvaaran pohjaveden pinta hieman pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella.  Oheisissa kuvissa on Keltalan ja Vartinvaaran pohjavesialueilla mitattuja kuukausittaisia pohjaveden pinnankorkeuksia vv. 1982 - 2023. Vuonna 2024 mitatut arvot on esitetty kaaviossa tummansinisellä.