Kuvassa pohjavedet graafina

Keltalan pohjaveden pinta on lähellä maksimikeskiarvoa. Vartin pohjavedet on lähellä keskiarvoa.  Oheisissa kuvissa on Keltalan ja Vartinvaaran pohjavesialueilla havaittuja kuukausittaisia pohjaveden pinnankorkeuksia vv. 1982 - 2021. Vuonna 2022 havaitut arvot on esitetty kaaviossa tummansinisellä.

Keltala

 

 

 

Vartti