Kuvassa pohjavedet graafina

Keltalan pohjaveden pinta on hieman keskiarvon alapuolella. Vartin pohjavedet on nousseet keskiarvon yläpuolelle.  Oheisissa kuvissa on Keltalan ja Vartinvaaran pohjavesialueilla havaittuja kuukausittaisia pohjaveden pinnankorkeuksia vv. 1982 - 2022. Vuonna 2023 mitatut arvot on esitetty kaaviossa tummansinisellä.