Koivula  3 vesilaitos

Koivula 3 ja Koivula 1 vedenottamoiden rakentaminen on aloitettu toukokuussa 2021. Molemmissa vedenottamoissa on alkujaan lipeä-alkalointi, jotka muutetaan kalkkikivi-alkaloinniksi. Kalkkikivi-suodattimilla voidaan nostaa veden pH.ta ja poistaa rautaa sekä mangaania. Samalla molemmille vedenottamoille asennetaan noin 140 m³ alavesisäiliöt.

Koivula 3 on valmistunut ja otettu käyttöön tammikuussa 2022 ja sen vesi on nyt kalkkikivellä alkaloitua. Samalla saneerattiin myös lisäkaivot 1 sekä 2 ja kytkettiin suoraan laitoksen vesiprosessiin. Nämä toimenpiteet parantaa Ruukin suuntaan veden toimitusvarmuutta ja laatua.

Koivula 1:n on valmistunut kesällä 2022 ja silloin myös sen vesi on kalkkikivellä alkaloitua. Tämä parantaa Revonlahden ja Siikajoenkylän suuntaan veden toimitusvarmuutta ja laatua.

Aurinkosaaren kaava-alueen vesihuollon rakentaminen on valmistunut kesällä 2022  ja elokuussa asennetaan vielä jätevesipumppaamo ja sen jälkeen alue on valmis käyttöön vesihuollon osalta.