Koivula  3 vesilaitos

Koivula 3 ja Koivula 1 vedenottamoiden rakentaminen on aloitettu toukokuussa 2021. Molemmissa vedenottamoissa on alkujaan lipeä-alkalointi, jotka muutetaan kalkkikivi-alkaloinniksi. Kalkkikivi-suodattimilla voidaan nostaa veden pH.ta ja poistaa rautaa sekä mangaania. Samalla molemmille vedenottamoille asennetaan noin 140 m³ alavesisäiliöt.

Koivula 3 on valmistunut ja otettu käyttöön tammikuussa 2022 ja sen vesi on nyt kalkkikivellä alkaloitua. Samalla saneerattiin myös lisäkaivot 1 sekä 2 ja kytkettiin suoraan laitoksen vesiprosessiin. Nämä toimenpiteet parantaa Ruukin suuntaan veden toimitusvarmuutta ja laatua.

Koivula 1:n on tavoitteena valmistua kesällä 2022 ja silloin myös sen vesi on kalkkikivellä alkaloitua. Tämä parantaa Revonlahden ja Siikajoenkylän suuntaan veden toimitusvarmuutta ja laatua.

Tuomiojan ja Katinhännän paineenkorottamoiden perukorjaustyöt ovat valmistuneet 2021. Saneeratut paineenkorottamot laitteistot ja alavesisäiliöt ovat käytössä ja toiminnassa. Pihojen viimeistyöt tehdään kesällä 2022.