Paavolan Vesi Oy on aloittanut joulukuussa 2020 Tuomiojan ja Katinhännän paineenkorottamoiden peruskorjauksen. Peruskorjaukseen kuuluu alavesisäiliöiden pinnoittaminen ja putkilinjojen uusiminen. Tuomiojan paineenkorottamolle asennetaan UV-sterilisaattori, jolla suoritetaan veden desinfiointi. Katinhännässä on UV-sterilisaattori jo valmiina. Tuomiojan ja Katinhännän peruskorjaukset valmistuvat huhtikuussa 2021.

Vuonna 2020 on aloitettu suunnittelu Koivula 3 ja Koivula 1 vedenottamoiden saneerauksista. Molemmista vedenottamoissa on tällä hetkellä lipeä-alkalointi, jotka muutetaan kalkkikivi-alkaloinniksi. Kalkkikivi-suodattimilla voidaan nostaa veden pH.ta ja poistaa rautaa sekä mangaania. Samalla molemmille vedenottamoille asennetaan noin 140 m³ alavesisäiliö.        Koivula 3 suunniteltu valmistumisajankohta on syksyllä 2021 ja Koivula 1 kesällä 2022.